ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

PLMA

Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard

IFS
TUV Austria Hellas

Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ιδιωτικής Ετικέτας
Η CAFETEX είναι μέλος του PLMA από το 2016. Η PLMA ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 3.500 μέλη συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών εταιριών σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη του PLMA είναι οι αποκλειστικοί κατασκευαστές ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και οι πολύ γνωστοί κατασκευαστές μάρκας που διαθέτουν επίσης δραστηριότητα ιδιωτικής ετικέτας.

Το 2019, η CAFETEX έλαβε πιστοποίηση σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του UTZ Chain of Custody and Coffee και υποστήριξε πιο βιώσιμες καλλιέργειες μέσω της προμήθειας πιστοποιημένου  καφέ. Το 2022, η CAFETEX ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία μετάβασης από το Σύστημα UTZ Certified Coffee στο νέο σύστημα Rainforest Alliance 2020 Coffee, ενισχύοντας τη δέσμευσή της στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Δείτε εδώ

H CAFETEX είναι πιστοποιημένη από το 2008 με το “IFS v.5 Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων”. Το 2014 πιστοποιήθηκε ξανά με τη νέα έκδοση του IFS, το “IFS v.6.1” στο υψηλότερο επίπεδο και πιστοποιείται από τότε κάθε χρόνο. To 2022, η CAFETEX ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου IFS v.7.

Δείτε εδώ

Ανταποκρινόμενη στις υψηλές απαιτήσεις για τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών για την επεξεργασία και εμπορία καφέ σε όλα τα στάδια, η CAFETEX εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.

Δείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο